Ego sum resurrectio et vita (Jan 11, 25)
23. 9. 2015 19:35
Rubrika: Homilie

Za moudrým mnichem přišel jeden muž, který mu stroze oznámil: „Otče, ode dneška se přestávám modlit. Modlím se celý život a nemá to žádný smysl. Nikdy jsem od Boha nic nedostal.“ Mnich se na něj laskavě podíval a řekl mu: „A ty se tomu divíš? Však…


15. 3. 2015 14:41
Rubrika: Liturgie

Během liturgických čtení při mši svaté nebo při soukromém čtení z Písma svatého můžeme narazit na větu z listu Židům: "Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší…


8. 3. 2015 12:38
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, v postní době se více zastavujeme u otázky smrti a utrpení, zvláště když rozjímáme jednotlivá zastavení křížové cesty. Smrt a utrpení se ale netýkají pouze samotné křížové cesty, dotýkají se velice konkrétně života každého člověka.…


22. 12. 2014 10:42
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, dnešní nedělí vstupujeme do samotného vrcholu adventní doby, ve které se neustále snažíme co nejlépe připravit na příchod Božího Syna. Když se ale díváme pozorně kolem sebe, vidíme, že lidé jsou z Vánoc otrávení, přesto, že opravdu…


11. 9. 2014 20:47
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, svatý Pavel nám v dnešním prvním čtení říká: „Víme, že není na světě žádná modla, která by byla Bohem. Neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní "bohové"…pro nás je jeden Bůh.“ (1 Kor 8,4-6)V době, kdy žil svatý apoštol Pavel,…


15. 8. 2014 10:36
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, každý z nás má určitě nějakou zkušenost se závistí. Začíná to, když jako děti závidíme sourozencům nebo kamarádům lepší hračky, později už je to kolo, motorka, auto, dům…atd. Je zajímavé, že tento hřích, který nám nepřináší ani…


21. 4. 2013 13:58
Rubrika: Různé

Na neděli Dobrého Pastýře bývá zvykem, že se bohoslovci rozjedou do farností, kde vypomáhají místnímu duchovnímu správci a při mši svaté se od nich vyžaduje svědectví o jejich cestě ke kněžství. Dnes tato milá povinnost spadla i na mne, což bylo…


14. 3. 2013 16:23
Rubrika: Liturgie

Fenomén mší svatých v televizi se pro nás v dnešní době stal úplnou samozřejmostí a málokdo se pozastaví nad tím, jestli je to vůbec správné. Hned na začátek můžeme vyslovit mnohá zdánlivá pozitiva, která sebou televizní přenos mše svaté může nést.…


5. 9. 2012 12:25
Rubrika: Liturgie

Není tomu tak dávno, co jsme slyšeli v evangeliu tuto reakci mnoha učedníků našeho Pána Ježíše Krista. Nebyli schopni pochopit pravý význam jeho sebe darování se v Eucharistii a raději ho opustili. A jak na to reaguje náš Pán? Pokládá jednoduchou…


27. 3. 2012 21:06
Rubrika: Různé

Je na první pohled zřejmé, že žijeme v době úpadku oblékání. Vždyť celá móda i veškerá kritéria v oblékání se řídí heslem: „Čím více atraktivní, tím lepší.“ O to více jsou v opovržení oděvy, které toto kritérium nesplňují. Například co se týká…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio