Ego sum resurrectio et vita (Jan 11, 25)
25. 3. 2020 11:48
Rubrika: Homilie

Přikládám další plod své farní karantény...


19. 3. 2020 13:10
Rubrika: Homilie

Další příležitost, jak předat pár myšlenek k dnešní slavnosti národu v karanténě :-)P.S.: Kdo vytrvá až do konce, uvidí bonus :-D


14. 3. 2020 23:05
Rubrika: Přednáška

Jelikož jsem byl nucen zrušit plánovanou duchovní obnovu v Brně-Lískovci, rozhodl jsem se alespoň pro tuto netradiční formu, kterou se nechtěně zařazuji mezi velikány typu Vojty Kodeta a jiných :-)Pokračuje přednáška o postu...Vše uzavírá přednáška…


14. 3. 2020 21:15
Rubrika: Homilie

Když přišla koronavirová epidemie, proměnilo to život, troufnu si říct, každého člověka. I my kněží se nacházíme v situaci, kterou nepamatují ani nejstarší žijící jedinci z našich řad (tzv. prakněží). Proto je tato situace pro nás především výzvou a…


1. 4. 2019 22:41
Rubrika: Různé

Běžnou součástí života každého kněze jsou exercicie (duchovní cvičení), které má absolvovat alespoň jedenkrát ročně. Určitou průpravu v tom člověku dal už kněžský seminář, kde bylo vždy zvykem před začátkem nového školního roku odjet na nějaké to…


21. 2. 2019 17:36
Rubrika: Různé

Už tomu bude víc jak půl roku, kdy jsem se koncem června 2018 účastnil pravidelného zakončení školního roku s farníky od sv. Jakuba v Brně, které se konalo v bazilice a následně na zahradě místního augustiniánského kláštera. Že se jedná o akci velmi…


18. 2. 2018 15:30
Rubrika: Různé

Kdesi v poušti žil jeden mnich, který byl v širokém okolí vyhlášený jako dobrý rádce v otázkách duchovního života. Jeho moudrost pramenila především z života provázeného těmi nejtvrdšími posty a takřka nekončící modlitbou, které zasvětil celý svůj…


14. 4. 2017 12:22
Rubrika: Různé

Asi málokoho dnes překvapí, že po postní době přicházejí Velikonoce. Pravděpodobnost toho je ještě menší i vzhledem k tomu, že jsme křesťané a přechod z postu do největších svátků církevního roku jsme každý prožili už nespočetněkrát. Vstupujeme do…


5. 9. 2016 10:18
Rubrika: Přednáška

Dnes se společně podíváme do skupiny skutků duchovního milosrdenství a to konkrétně na milosrdenství projevované poučováním neznalých lidí. Pokud se už trochu orientujeme ve skutcích milosrdenství, něco málo o nich víme, takže nemusíme ztrácet čas…


25. 11. 2015 14:30
Rubrika: Různé

Nevím, jak často se vám stává, že vás určitá událost naprosto vytrhne z pohroužení nad vlastními starostmi a naplní vás nečekanou radostí. Abych byl pravdivý, musím říct, že se mi to moc často nestává. Včerejšek byl ale zrovna jedním z těch mála dní…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio