Ego sum resurrectio et vita (Jan 11, 25)
21. 2. 2019 17:36
Rubrika: Různé

Už tomu bude víc jak půl roku, kdy jsem se koncem června 2018 účastnil pravidelného zakončení školního roku s farníky od sv. Jakuba v Brně, které se konalo v bazilice a následně na zahradě místního augustiniánského kláštera. Že se jedná o akci velmi…


18. 2. 2018 15:30
Rubrika: Různé

Kdesi v poušti žil jeden mnich, který byl v širokém okolí vyhlášený jako dobrý rádce v otázkách duchovního života. Jeho moudrost pramenila především z života provázeného těmi nejtvrdšími posty a takřka nekončící modlitbou, které zasvětil celý svůj…


14. 4. 2017 12:22
Rubrika: Různé

Asi málokoho dnes překvapí, že po postní době přicházejí Velikonoce. Pravděpodobnost toho je ještě menší i vzhledem k tomu, že jsme křesťané a přechod z postu do největších svátků církevního roku jsme každý prožili už nespočetněkrát. Vstupujeme do…


5. 9. 2016 10:18
Rubrika: Přednáška

Dnes se společně podíváme do skupiny skutků duchovního milosrdenství a to konkrétně na milosrdenství projevované poučováním neznalých lidí. Pokud se už trochu orientujeme ve skutcích milosrdenství, něco málo o nich víme, takže nemusíme ztrácet čas…


25. 11. 2015 14:30
Rubrika: Různé

Nevím, jak často se vám stává, že vás určitá událost naprosto vytrhne z pohroužení nad vlastními starostmi a naplní vás nečekanou radostí. Abych byl pravdivý, musím říct, že se mi to moc často nestává. Včerejšek byl ale zrovna jedním z těch mála dní…


23. 9. 2015 19:35
Rubrika: Homilie

Za moudrým mnichem přišel jeden muž, který mu stroze oznámil: „Otče, ode dneška se přestávám modlit. Modlím se celý život a nemá to žádný smysl. Nikdy jsem od Boha nic nedostal.“ Mnich se na něj laskavě podíval a řekl mu: „A ty se tomu divíš? Však…


15. 3. 2015 14:41
Rubrika: Liturgie

Během liturgických čtení při mši svaté nebo při soukromém čtení z Písma svatého můžeme narazit na větu z listu Židům: "Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší…


8. 3. 2015 12:38
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, v postní době se více zastavujeme u otázky smrti a utrpení, zvláště když rozjímáme jednotlivá zastavení křížové cesty. Smrt a utrpení se ale netýkají pouze samotné křížové cesty, dotýkají se velice konkrétně života každého člověka.…


22. 12. 2014 10:42
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, dnešní nedělí vstupujeme do samotného vrcholu adventní doby, ve které se neustále snažíme co nejlépe připravit na příchod Božího Syna. Když se ale díváme pozorně kolem sebe, vidíme, že lidé jsou z Vánoc otrávení, přesto, že opravdu…


11. 9. 2014 20:47
Rubrika: Homilie

Bratři a sestry, svatý Pavel nám v dnešním prvním čtení říká: „Víme, že není na světě žádná modla, která by byla Bohem. Neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní "bohové"…pro nás je jeden Bůh.“ (1 Kor 8,4-6) V době, kdy žil svatý apoštol Pavel,…


« novější 1 2 3 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková